Privacy statement

Laatste update mei 2018

Inzicht Praktijk Blauwe Hand vindt jouw privacy belangrijk. Ik handel daarom ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Door de website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Cookies die van toepassing zijn op de website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement. Ik sla jouw gegevens op in een database met een wachtwoord. Op de website worden de gegevens met Inzicht Praktijk Blauwe Hand gedeeld via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd. Ik geef geen informatie door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Welke informatie verzamel ik dan wel?

  1. Persoonsgegevens die je actief verstrekt
  • Als jij je aanmeldt om de nieuwste blogs, videos en/of nieuwsbrief te ontvangen of je aanmeldt voor een andere vorm van gratis inspiratie dan vraagt Inzicht Praktijk Blauwe Hand om je gegevens te delen zoals voornaam, achternaam, e-mailadres. Bv. door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.
  • Wanneer jij een dienst of product aanschaft, vraagt Inzicht Praktijk Blauwe Hand ook om je woonadres, telefoonnummer en/of geboortedatum. Dit om poststukken toe te sturen, persoonlijk contact op te nemen of producten persoonlijk toe te spitsen. Deze gegevens worden in de webwinkel (https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/inzicht-praktijk-blauwe-hand/) of persoonlijk gevraagd. Deze aanvullende gegevens zijn niet verplicht, zolang het de levering van het product of de dienst niet hindert.
  • Voor betaling vraagt Inzicht Praktijk Blauwe Hand om contante betaling of overmaken per bank. In een later stadium kunnen hier andere financiële partijen bij betrokken worden.

2. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch worden doorgegeven

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van de website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan computers aan de andere kant, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser. Ook verzameld Google Analytics bezoekersgegevens. Dit om analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website te verzamelen. Hetzelfde geldt voor MKB click service, Facebook en LinkedIn. Deze gegevens worden om technische en marketingredenen verzameld en niet aan derden verstrekt. Lees de privacyverklaringen van de genoemde bedrijven voor meer informatie. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je de website bezocht. Ik verwijs je naar de Algemene Voorwaarden/ Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie hierover op de website: www.praktijkblauwehand.nl

Waarvoor gebruikt Inzicht Praktijk Blauwe Hand jouw gegevens? 

  • Ik mail je over diensten of producten die je hebt gekocht of om afspraken te maken rondom levering of de betaling.
  • Met toestemming of na een aankoop mail ik je de nieuwsbrief met blogs, video’s, updates en andere gratis content.
  • Ik mail je als je expliciet gratis freebies hebt aangevraagd. Hierna kom je niet automatisch op mijn maillijst. Hiervoor zal ik expliciet toestemming vragen.
  • Ik mail je mogelijk om feedback te vragen over mijn diensten of producten.
  • Ik mail je om je te informeren en te ondersteunen omdat ik denk daarmee waardevol voor je kunnen zijn. Als je niet op prijs stelt, kun je dat altijd aangeven.

 

Informatie inzien of aanpassen

Algemene mails verstuur ik m.b.v. het mailprogramma Mailchimp. Dat betekent dat Mailchimp jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je ten allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@praktijkblauwehand.nl. Je kunt jezelf eenvoudig aan- of afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van mij ontvangt.

Zodra je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, zal ik je gegevens uiterlijk binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren. Als jij een product of dienst koopt via de online webwinkel, dan gaat dat via mijnwebwinkel.nl. Daar worden de persoonlijke gegevens verkregen en opgeslagen.

Clientdossier

Als therapeut/coach ben ik verplicht een dossier aan te leggen en dit 15 jaar te bewaren. Dit is opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde sessies. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dat betekent dat ik zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een klein gedeelte van jouw gegevens gebruik ik voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Inhoudelijke ervaringen worden geanonimiseerd voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Informatie openlijk delen op mijn website of sociale media 

Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed heb op het beschermen van jouw privacy. Alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijke beschikbaar stelt aan derden- zoals reacties op blogs of via social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. Ik ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onrechtmatig gebruik van deze informatie door derden.

Mogelijk deel ik jouw e-mailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertising tool van Facebook. Ik upload dan de emailadressen van de lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Wil je niet dat jouw e-mailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven? Mail dan naar info@praktijkblauwehand.nl dan zorg ik dat het niet gebeurt.

Wijzigingen

Eventuele wijzigingen van de wetgeving in combinatie met mijn website, aanbod en samenwerkingen kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement.

Externe websites plaats ik weloverwogen. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving.

Rechten

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om toestemming voor het verwerken van je gegevens die je hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@praktijkblauwehand.nl

Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen kun je mailen naar: info@praktijkblauwehand.nl

Inzicht Praktijk Blauwe Hand

Hertensprong 32

5042 LG Tilburg